Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за осигуряване на услуги по поддръжка за аналитични инструменти и...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Дата на публикация в TED:
17/06/2017
Краен срок за получаване на оферти:
19/07/2017
Статус:
Затворена
Информация за партида
1
Инструменти FuelCon
Поддръжка на оборудване за тестване FuelCon, както следва: • 1A – evaluator-S 70261 – тестване на горивни клетки на полимерна електролитна мембрана с ниска температура, включително горивни клетки с директно използване на метанол до 3 kW, • 1Б – evaluator-S 70482 – тестване на твърдооксидни горивни клетки с висока температура и клетки на електролизатор до 500 W, • 1В – evaluator-S 70272 – тестване на твърдооксидни горивни клетки с висока температура до 5 kW.
Цена