Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по управление на поща и разпространение.
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
28/06/2017
Краен срок за получаване на оферти:
10/08/2017
Статус:
Затворена
Информация за партида
1
Вътрешни пощенски услуги и разпространение
Партида 1 – услугите по управление на вътрешна поща и разпространение се състоят от следните оперативни дейности: дейност 1.1 – вътрешни услуги по разпространение на поща; дейност 1.2 – централни пощенски услуги; дейност 1.3 – подкрепа за документация и публикации; дейност 1.4 – цифрови пощенски услуги (опция). Техническото задание предоставя подробно описание на изискванията на услугите, както и на съществуващите в момента услуги.
Най-икономично