Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамково статистическо проучване на използването на земя/обхванатите зони (LUCAS)...
Възлагащ орган:
European Commission, DG EUROSTAT
Дата на публикация в TED:
29/06/2017
Краен срок за получаване на оферти:
23/07/2021
Статус:
Затворена
Информация за партида
9
LUCAS 2018 – пълно проучване на растителността
Тъй като модулът на LUCAS за пасищата е нова разработка, необходимо е да се оцени качеството на данните, събрани по време на изпълнението на модула на LUCAS за пасищата, чрез пълно проучване на растителността, което да се извърши от експерти по пасищата. Тази оценка ще се извършва паралелно с проучването LUCAS 2018 на подизвадка от точки, като оценката на пасищата ще се прави малко след като изследователят на LUCAS оцени точка на LUCAS. Предвижда се даден експерт по пасищата да посещава средно по 3 точки на ден, тъй като разстоянието между различните зони може да бъде от значение. Общият брой пасищни точки, които ще влизат в извадките, е 747.
Най-икономично