Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Запазване и ангажиране на места в оторизирани и/или одобрени ясли в Брюксел (същ...
Възлагащ орган:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Дата на публикация в TED:
14/07/2017
Краен срок за получаване на оферти:
18/09/2017
Статус:
Затворена
Информация за партида
1
Централни детски ясли (в рамките на радиус от 1 km от кръгово кръстовище Schuman)
Поръчката обхваща места в детски ясли, които съществуват или предстои да бъдат установени и които са оторизирани и/или одобрени в съответствие с действащото национално законодателство, предоставящи цялостна структура (поне 24 места за всяка детска ясла за Комисията) в рамките на радиус от 1 km от кръгово кръстовище Schuman.
Най-икономично