Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Закупуване на оборудване/материали за сигурност за 3-те работни места на Европей...
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Security and Safety (SAFE)
Дата на публикация в TED:
30/08/2017
Краен срок за получаване на оферти:
06/10/2017
Статус:
Затворена
Информация за партида
1
Оборудване и материали за безопасност
Съгласно партидата трябва да се предоставят 2 набора от продукти, задължителни и незадължителни материали. Задължителните материали са тези, които възлагащият орган изисква да бъдат предоставени в съответствие с техническите характеристики, описани в приложение I на „Спецификации“ (противопожарно оборудване, лична защита, измервателни инструменти, съхранение, материали за логистика и сигнализация, инструменти, материали за обучение по оказване на първа помощ и други). Незадължителните материали са тези, чиито спецификации не са определени в тръжните документи, но попадат в категорията на партидата. Те ще бъдат поръчвани от каталог на изпълнителя. За информация, незадължителните материали, които трябва да бъда включени в каталога, ще бъдат: брадва, лопата за сняг, метла, подвижна стълба, електрически генератор, портативни проектори, осветление 24 V за използване във влажна среда, шкафове за сигурност или съхранение, жилетки с висока видимост, различни цветове и персонализирани отпечатъци, консумативи за комплект за първа помощ, консумативи за комплект за гримиране за обучения за оказване на първа помощ и други оборудване и материали за безопасност.
Цена