Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Поръчка/и за директна доставка (2 партиди) за: смяна на защитната ограда и актуа...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Дата на публикация в TED:
29/07/2017
Краен срок за получаване на оферти:
08/12/2017
Статус:
Затворена
Информация за партида
1
Поръчка за директна доставка за смяна на защитната ограда и актуализиране на системата за откриване, включително свързани услуги
Поръчка за директна доставка за смяна на защитната ограда и актуализиране на системата за откриване, включително свързани услуги.
Цена