Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Застраховки и медицинска помощ за служителите за Групата на ЕИБ.
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
08/09/2017
Краен срок за получаване на оферти:
10/10/2017
Статус:
Затворена
Информация за партида
1
Покриване на медицински разходи в случай на заболяване и злополука на работното място; еднократни суми при случайна смърт и...
Групата на ЕИБ желае да сключи застраховка „личен риск“ от името на служителите си и други бенефициери, както е определено в заданието, за покриване на злополуки (независимо дали на работното място или не), както и заболявания на работното място, възникнали на всяко място по света.
Най-икономично