Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Застраховки и медицинска помощ за служителите за Групата на ЕИБ.
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
08/09/2017
Краен срок за получаване на оферти:
10/10/2017
Статус:
Затворена
Информация за партида
3
Медицинска помощ и репатриране за служителите и зависимите лица
Услугата се състои в медицинско ориентиране, медицинска помощ и организиране на репатриране във всички ситуации, с изключение на служител и/или негови зависими лица, които са на мисия за Групата на ЕИБ.
Най-икономично