Данни на покана за участие в търг

Please note that the new time limit for receipt of tenders is 11:00 am CET on 20/12/2017
Заглавие:
Логистични услуги, услуги по преместване и изхвърляне на мебели и ИКТ оборудване...
Възлагащ орган:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Дата на публикация в TED:
10/11/2017
Краен срок за получаване на оферти:
20/12/2017
Статус:
Затворена
Информация за партида
1
Логистични услуги
Целта е да се осигури професионална подкрепа посредством рецепция и логистична подкрепа в областта на управлението на рецепцията. Рецепцията е първата допирна точка на организацията с външния свят. Целта е посрещане на посетители и управление на входящи телефонни повиквания, за да се гарантира високо ниво на корпоративния имидж на ECDC. Относно услуги по логистична подкрепа, целта е да се осигури професионално управление в областта на управлението на активи и консумативи, подредбата на заседателна зала, както и професионалното управление на офисите.
Най-икономично