Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на статистически услуги за паритета на покупателната способност (ПП...
Възлагащ орган:
European Commission, DG EUROSTAT
Дата на публикация в TED:
27/03/2014
Краен срок за получаване на оферти:
23/05/2014
Статус:
Затворена
Информация за партида
2
Координиране на ценовите проучвания PPP за 2015 г. и 2016 г. относно строителство
Тази партида се отнася до проучванията, които ще се проведат през 2015 г. и 2016 г. Работата обхваща проучванията във всички 37 участващи държави.
N/A