Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучвания относно основен коридор в мрежата TEN-T и подкрепа на европейските ко...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Дата на публикация в TED:
30/12/2017
Краен срок за получаване на оферти:
14/02/2018
Статус:
Затворена
Информация за партида
5
Обособена позиция 5: Скандинавско-Средиземноморски коридор
Тази покана за участие в търг се публикува за допълнителна разработка на базата данни на основната мрежа и нейните девет основни мрежови коридора и за получаване на техническа помощ, необходима за оценка на напредъка на осъществяването на коридора, както и за подобряването на работните планове за коридора. Освен това изпълнителите ще предоставят помощни услуги, изисквани от координаторите за управленческата структура на коридорите, състоящи се във форуми за коридори и техните работни групи. Услугите, които ще се предоставят по тази обособена позиция, са свързани със Скандинавско-Средиземноморския коридор.
Най-икономично