Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Консултантски услуги за екологичния, климатичния и социалния сектори
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
07/02/2018
Краен срок за получаване на оферти:
23/07/2018
Статус:
Затворена
Информация за партида
2
Действия за климата
Обособена позиция 2 — Действия за климата: 1) Финансиране на климат с голямо влияние; 2) Скрининг на риска за климата и финансиране на адаптиране; 3) Интегриране на климата; 4) Оценка на риска за климата;
Най-икономично