Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Зелен растеж и циркулярна икономика – помощни дейности за ангажираност на заинте...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Дата на публикация в TED:
13/02/2018
Краен срок за получаване на оферти:
26/03/2018
Статус:
Затворена
Информация за партида
1
Аналитична и непрекъсната подкрепа на ангажираността на заинтересованите страни
Обособена позиция 1 обхваща услуги по аналитична и непрекъсната подкрепа на ангажираността на заинтересованите страни. Задачите, включени в обособена позиция 1, по своето естество ще бъдат аналитични и дългосрочни. Действията може да изискват изследване, анализ на политики и/или координация на разнообразни действия за ангажираност на заинтересованите страни за известен период от време. Целта е непрекъснато да се увеличава и изгражда ангажираност на заинтересованите страни.
Най-икономично