Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Зелен растеж и циркулярна икономика – помощни дейности за ангажираност на заинте...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Дата на публикация в TED:
13/02/2018
Краен срок за получаване на оферти:
26/03/2018
Статус:
Затворена
Информация за партида
2
Ad-hoc дейности за ангажираност на заинтересованите страни и инструментариум за ангажираност на заинтересованите страни
Обособена позиция 2 обхваща ad-hoc дейности за ангажираност на заинтересованите страни и инструментариум за ангажираност на заинтересованите страни. Задачите, включени в обособена позиция 2, ще включват ad-hoc или краткосрочни дейности по подкрепа, като организиране на събития и разработване и внедряване на различни инструменти за ангажираност на заинтересованите страни и информационни дейности.
Най-икономично