Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Международни бюра за помощ на МСП относно интелектуалната собственост
Възлагащ орган:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Дата на публикация в TED:
10/03/2018
Краен срок за получаване на оферти:
23/04/2018
Статус:
Затворена
Информация за партида
2
Бюро за помощ относно ПИС в Югоизточна Азия
Това е покана за участие в търг под формата на открита процедура за сключване на 3 договора за услуги. Всеки договор за услуги ще включва управлението на международните бюра за помощ относно интелектуалната собственост (ИС) по отношение на определен географски регион, а именно: Обособена позиция 1: Бюро за помощ относно правата върху интелектуалната собственост (ПИС) в Китай. Обособена позиция 2: Бюро за помощ относно правата върху интелектуалната собственост (ПИС) в Югоизточна Азия. Обособена позиция 3: Бюро за помощ относно правата върху интелектуалната собственост (ПИС) в Латинска Америка. Общата цел обособена позиция 2 — Бюро за помощ относно ПИС в Югоизточна Азия, е да се допринесе за интернационализацията на МСП от ЕС, като им се предоставят експертни съвети относно това как да защитят и да осигурят спазването на своите права на интелектуална собственост във или във връзка с Югоизточна Азия. Целта на услугите на Бюрото за помощ относно ПИС в Югоизточна Азия е подобряване на осведомеността, управлението и защитата на активите на интелектуалната собственост от страна на МСП от ЕС, които осъществяват дейност в Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаоска народнодемократична република, Малайзия, Мианмар, Филипините, Сингапур, Тайланд и Виетнам. Задачите, които трябва да бъдат извършени от изпълнителя, са допълнително обяснени в тръжните спецификации в раздел 1.
Най-икономично