Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Интегрирани комуникационни услуги, услуги за управление на събития и услуги за у...
Възлагащ орган:
European Agency for the operational management of large-scale ITsystemsin the ar...
Дата на публикация в TED:
16/03/2018
Краен срок за получаване на оферти:
23/04/2018
Статус:
Затворена
Информация за партида
1
Интегрирани комуникационни услуги
Получаване на широк набор от услуги в областта на интегрираната комуникация, както за външни, така и за вътрешни заинтересовани лица, свързани с eu-LISA.
Най-икономично