Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Поддръжка на охранителните инсталации в сгради, заети и/или управлявани от Европ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Дата на публикация в TED:
31/03/2018
Краен срок за получаване на оферти:
06/08/2018
Статус:
Затворена
Информация за партида
7
Почасова поддръжка на оборудване за сигурност (сейфове, охранителни шкафове, защитени ключалки и аксесоари) в Белгия
Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3).
Цена