Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Телефонни комуникационни услуги
Възлагащ орган:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Дата на публикация в TED:
02/06/2018
Краен срок за получаване на оферти:
17/07/2018
Статус:
Затворена
Информация за партида
A
Мобилни телефонни услуги
Мобилни телефонни услуги
Най-икономично