Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Лабораторни анализи на проби от почвата, събрани в контекста на LUCAS 2018.
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Дата на публикация в TED:
31/05/2018
Краен срок за получаване на оферти:
02/07/2018
Статус:
Затворена
Информация за партида
2
Анализ на ДНК на ПОЧВАТА
Целта на поръчката за услуги за обособена позиция 2 е да извърши ДНК анализ на 1 050 проби от горния слой на почвата, събрани в контекста на Проучването на горния слой на почвата LUCAS 2018, за да се оцени биоразнообразието на почвата и гените за устойчивост на антибиотици. Пробите на горния почвен слой са събрани в естествени и полуестествени среди (т.е. селскостопанска земя, гористи и тревни местности).
Най-икономично