Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги за мониторинг на земната повърхност в рамките на „Коперник“ - характерист...
Възлагащ орган:
European Environment Agency (EEA)
Дата на публикация в TED:
17/07/2018
Краен срок за получаване на оферти:
02/10/2018
Статус:
Затворена
Информация за партида
1
Непромокаемост за 2018 г., изменение на непромокаемостта за 2015—2018 г. и вграждане 2018 г.
Тази обособена позиция обхваща 3 основни продукта:1) Продължаване на съществуващите продукти свързани със състоянието на непромокаемостта за референтната 2018 г., но с увеличаване на пространствената разделителна способност от 20 m до (сега) 10 m;2) Продължаване на съществуващи продукти, свързани с изменение на непромокаемостта за периода 2015—2018 г. (при 20 m); и3) Вграден компонентен слой за състоянието за 2018 г. при пространствена резолюция от 10 m.Слоят с висока разделителна способност (HRL) за непромокаемостта е с най-дългите съществуващи времеви периоди от всички слоеве с висока разделителна способност (HRL), започващ от продуктите за 2006, 2009, 2012 и 2015 г. и свързаните с тях продукти на изменение. Досега, производственият метод и работният процес са относително стабилни, но се въвеждат две значителни промени в сравнение с предишните продукти:1) Слоят за състоянието на непромокаемостта за 2018 г. ще подобри пространствената разделителна способност от 20 m x 20 m пиксела на 10 m x 10 m пиксела, в съответствие с технологичното развитие и подобрения;2) За да се осигури допълнителна стойност, ще бъде включен хармонизиран вграден продукт, разработен от Съвместния изследователски център на Европейската комисия (JRC) като част от Европейската карта за селищата (ESM), който ще се основава на изображения от услугата Sentinel-2 и ще бъде напълно хармонизиран с компонента за непромокаемостта в същата 10 m x 10 m пространствена разделителна способност.
Най-икономично