Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Външно осигуряване на ИТ услуги.
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Innovation and Technological support (ITEC)
Дата на публикация в TED:
04/08/2018
Краен срок за получаване на оферти:
20/09/2018
Статус:
Затворена
Информация за партида
6
Архитектура на предприятието, методи, осигуряване на качеството и одит
Вж. част А от техническите спецификации — Обособена позиция 6 — Спецификация на услугите.
Най-икономично