Данни на покана за участие в търг

In case of problems with eSubmission (submission of tenders) please contact helpdesk as soon as possible on +32 (0) 229 71063
Заглавие:
Услуги по управление на данни от наблюдение, услуги по анализ на данни на ГИС, б...
Възлагащ орган:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Дата на публикация в TED:
28/09/2018
Краен срок за получаване на оферти:
14/11/2018
Статус:
Затворена
Информация за партида
1
Мениджър на данни, анализатор на данни, анализатор за управление на данни/ информация и анализатор на данни на ГИС.
Очакваната услуга се състои в предоставянето на квалифицирани лица в съответната област, които ще работят под надзора на служител на ECDC и в тясна връзка с екипите на ECDC при предоставянето на управление на данни, анализ на данни и експертни познания относно управлението на данни/ информация (включително геопространствени данни) на ECDC и на неговите заинтересовани лица.
Най-икономично