Данни на покана за участие в търг

In case of problems with eSubmission (submission of tenders) please contact helpdesk as soon as possible on +32 (0) 229 71063
Заглавие:
Услуги по управление на данни от наблюдение, услуги по анализ на данни на ГИС, б...
Възлагащ орган:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Дата на публикация в TED:
28/09/2018
Краен срок за получаване на оферти:
14/11/2018
Статус:
Затворена
Информация за партида
3
Услуги по управление на документи
Очакваната услуга се състои в предоставяне на услуги от квалифицирани лица в съответните области на управление и анализ на електронно съдържание, които ще работят заедно с екипите на ECDC при предоставянето на експертни познания относно управлението и анализа на електронно съдържание на потребителите на ECDC и неговите заинтересовани страни в областта на превенцията и контрола на заразните болести.
Най-икономично