Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Преводачески услуги на хърватски, немски, ирландски, полски, румънски и испански...
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Translation
Дата на публикация в TED:
06/11/2018
Краен срок за получаване на оферти:
07/12/2018
Статус:
Затворена
Информация за партида
4
На полски
Предоставяне на преводачески услуги на документи от един или няколко изходни езика на полски. Прогнозният обем страници за превод годишно е 23 000.
Най-икономично