Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Договори за концесия за експлоатация на 2 будки за вестници в сградите на Съвета...
Възлагащ орган:
Council of the European Union
Дата на публикация в TED:
07/11/2018
Краен срок за получаване на оферти:
21/01/2019
Статус:
Затворена
Информация за партида
1
Сключване на концесия за експлоатация на будка за вестници в сграда на Съвета на Европейския съюз Justus Lipsius
<P>Секретариатът предоставя на разположение на концесионера с оглед на осигуряване на дейността му в сградата Justus Lipsius:</P><P>— едно място за продажба на партера около 59 кв.м.,</P><P>— едно място за складиране на партера около 17 кв.м.</P><P>Сградата Justus Lipsius е посещавана от около 4 000 души дневно, от които около 2 200 служителя или други постоянно пребиваващи.</P><P>Мястото на разположение в сградата Justus Lipsius се намира в централна част на сградата, на същото ниво като главния вход, в полупублична зона (има проверка за сигурност на входа) непосредствено до рецепцията и акредитацията, през които всеки ден минава много голяма част от пребиваващите и посетителите в сградата. Мястото се намира и на основния път за достъп до кафене и ресторант, които са 2 от най-големите места за хранене в тази сграда на Секретариата.</P><P>Услугите, които ще се предлагат, ще включват основно:</P><P>— продажба на списания, вестници и книги,</P><P>— поддържане на пункт за пощенски услуги („пощенски пункт“),</P><P>— продажба на пощенски марки и картички с пожелания.</P>
N/A