Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подбор на банки за извършването на плащания в други валути на ЕС (различни от EU...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Budget (BUDG)
Дата на публикация в TED:
13/12/2018
Краен срок за получаване на оферти:
25/01/2019
Статус:
Затворена
Информация за партида
3
Плащания в PLN
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).
Най-икономично