Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на езикови услуги по редакция и корекция на езици на държави извън ...
Възлагащ орган:
European Asylum Support Office (EASO)
Дата на публикация в TED:
28/12/2018
Краен срок за получаване на оферти:
06/02/2019
Статус:
Затворена
Информация за партида
1
Албански, арабски, македонски, норвежки, руски, сръбски и турски
Предоставяне на езикови услуги по редакция и корекция за публикациите на EASO и други документи и продукти на езици на албански, арабски, македонски, норвежки, руски, сръбски и турски.
Най-икономично