Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Преустройство на съвещателната зала на сградата Пристройка C на Съда на Европейс...
Възлагащ орган:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Дата на публикация в TED:
28/12/2018
Краен срок за получаване на оферти:
14/02/2019
Статус:
Затворена
Информация за партида
1
Изработването на конферентна маса по размер
Изработването на 2 конферентни маси с общ капацитет 65 души и шкаф за книги съгласно разпоредбите на тръжните и технически спецификации, приложени към тях.
Цена