Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Пилотен проект относно „Правила за произход“ за базата данни за достъп до пазара...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Дата на публикация в TED:
25/06/2014
Краен срок за получаване на оферти:
13/08/2014
Статус:
Затворена
Информация за партида
20
Перу
Партида 20 е за доставка на данни относно „Правила за произход“, приложими в Перу, които ще бъдат включени в базата данни за достъп до пазара (MADB). Достъпът до информацията ще става чрез въвеждането на 4-цифрен или 6-цифрен HS код на продукта или описание на стоките. MADB може да бъде посетена на следния адрес: http://madb.europa.eu
N/A