Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Преводачески услуги на български, чешки, датски, нидерландски, английски, естонс...
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Translation
Дата на публикация в TED:
18/03/2019
Краен срок за получаване на оферти:
16/04/2019
Статус:
Затворена
Информация за партида
5
Преводачески услуги на английски език
Предоставяне на преводачески услуги на документи от един или няколко изходни езика от български, хърватски, чешки, датски, нидерландски, естонски, фински, френски, немски, гръцки, унгарски, ирландски, италиански, латвийски, литовски, малтийски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, испански и шведски на английски език. Прогнозният максимален обем страници за превод годишно е 18 000.
Най-икономично