Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Преводачески услуги на български, чешки, датски, нидерландски, английски, естонс...
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Translation
Дата на публикация в TED:
18/03/2019
Краен срок за получаване на оферти:
16/04/2019
Статус:
Затворена
Информация за партида
6
Преводачески услуги на естонски език
Предоставяне на преводачески услуги на документи от един или няколко изходни езика от английски, френски, немски, италиански и испански на естонски език. Прогнозният максимален обем страници за превод годишно е 28 500.
Най-икономично