Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Концесия за устойчиви услуги по обществено хранене в сградите на Европейския пар...
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Дата на публикация в TED:
12/03/2019
Краен срок за получаване на оферти:
N/A
Статус:
Отвори
Информация за партида
3
Заведение за обществено хранене в сграда square de Meeûs
Експлоатация на пунктове за продажба:— на самообслужване Meeûs (328 места),— кафене Meeûs (40 места),— дейности по провеждане на мероприятия.Понастоящем оборотът на тази обособена част се изчислява на 1 100 000 EUR/година. Това е средната стойност от последните приходи, екстраполирани за целия 7-годишен период, която не е гарантирана и е предоставена индикативно, за да се даде възможност за оценка на обхвата на договора за концесия и ще зависи до голяма степен от търговските решения на бъдещия концесионер.
Най-икономично