Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Разработване и изпълнение на рамка за развитие на синята икономика
Възлагащ орган:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Дата на публикация в TED:
19/03/2019
Краен срок за получаване на оферти:
26/04/2019
Статус:
Затворена
Информация за партида
1
Неустойчиво финансиране в синята икономика
Обособена позиция 1: „Неустойчиво финансиране в синята икономика: произход на паричните средства“
Най-икономично