Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Езиков преглед относно чувствителността по отношение на пола, на английски език ...
Възлагащ орган:
European Institute for Gender Equality
Дата на публикация в TED:
23/05/2019
Краен срок за получаване на оферти:
02/07/2019
Статус:
Затворена
Информация за партида
2
Езиков преглед относно чувствителността по отношение на пола на езици на ЕС, различни от английски
Целта е да се подкрепи EIGE при осигуряване на езиково качество за публикации или текстове на уебсайтове на други езици, различни от английски, и да се гарантира, че чувствителният към пола език в целевия език съответства на оригиналния английски текст.
Най-добро съотношение качество/цена
00 / LT
Additional CPV Supplementary CPV
73210000