Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Техническа подкрепа за предотвратяване и борба с радикализацията
Възлагащ орган:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Дата на публикация в TED:
22/05/2019
Краен срок за получаване на оферти:
31/07/2019
Статус:
Затворена
Информация за партида
1
Лекари: Подкрепа и обмен относно радикализацията (Мрежа за информираност за радикализация — RAN)
Подсилването на уменията на лекарите на първа линия, особено чрез предлагане на мрежови възможности, разработването на добри практики и насоки (Обособена позиция 1).
Най-добро съотношение качество/цена
BE
Additional CPV Supplementary CPV
80500000
85300000
79000000