Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Статистически услуги в областта на разширяването, съседството и сътрудничеството...
Възлагащ орган:
European Commission, DG EUROSTAT
Дата на публикация в TED:
10/06/2019
Краен срок за получаване на оферти:
15/07/2019
Статус:
Затворена
Информация за партида
3
Програма за обучение за южните държави, обхванати от ЕПС
Основната цел на настоящата поръчка е да се осигури подкрепа за подготовката и организирането (включително всички логистични аспекти) на курсове за обучение за южните държави и трети държави, обхванати от ЕПС.
Най-добро съотношение качество/цена
LU