Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Статистически услуги в областта на разширяването, съседството и сътрудничеството...
Възлагащ орган:
European Commission, DG EUROSTAT
Дата на публикация в TED:
10/06/2019
Краен срок за получаване на оферти:
15/07/2019
Статус:
Затворена
Информация за партида
4
Семинари на високо равнище за висшето ръководство на държавите от EECCA
Основната цел на настоящата поръчка е да се осигури подкрепа за организирането на интелектуалното съдържание и логистичните аспекти на семинарите на високо равнище за висшето ръководство на държавите от EECCA.
Най-добро съотношение качество/цена
LU