Данни на покана за участие в търг

The deadline for submission of tenders has been extended to 11 October 2019. The question deadline has been extended to 13 September 2019.
Заглавие:
Предоставяне на външен персонал и услуги за обслужването, поддръжката, разработв...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
03/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
11/10/2019
Статус:
Затворена
Информация за партида
07
Техническа подкрепа за приложения и бази данни
Обособена позиция 7 обхваща услуги за поддръжка на бази данни и приложения, свързани с технологиите и продуктите, използвани от ЕИБ, както сървърни, така и клиентски инструменти.
Най-добро съотношение качество/цена
LU000