Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Помощ и стимули за обучение и кариери
Възлагащ орган:
European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop)
Дата на публикация в TED:
15/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
16/09/2019
Статус:
Затворена
Информация за партида
1
Индивидуална помощ за кариери и обучение
Обособена позиция 1 се отнася основно за осигуряване на допълнителни интервенции, включително насоки, валидиране, оценки/препоръки и обучение за основни умения.
Най-добро съотношение качество/цена
00