Данни на покана за участие в търг

Please do not include personal data nor commercially sensitive information in the Question or Subject field when submitting a question
Заглавие:
Техническа подкрепа за развитието и актуализирането на EUROMOD (11 обособени поз...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Дата на публикация в TED:
23/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
17/09/2019
Статус:
Затворена
Информация за партида
2
EUROMOD TRANSFER BULGARIA
Техническа подкрепа за развитието и актуализирането на EUROMOD — България
Най-добро съотношение качество/цена
ES618