Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на услуги по обучение за EUIPO
Възлагащ орган:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Дата на публикация в TED:
25/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
20/09/2019
Статус:
Затворена
Информация за партида
1
Интелектуална собственост (ИС).
Тази обособена позиция е свързана с дизайна и предоставянето на обучителни дейности за интелектуалната собственост (ИС) за персонала на службата. Тези услуги включват предоставянето на обучители, материали за курса и документи, подготовка и анализ на нуждите и доклади за оценка след предоставянето. Основната цел на тази обособена позиция е да предложи лекции с висок академичен стандарт по различни теми от закона за интелектуалната собственост.
Най-добро съотношение качество/цена
ES521