Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Идентифициране и оценка на развитието за секторните професии съгласно Директива ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Дата на публикация в TED:
29/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
27/09/2019
Статус:
Затворена
Информация за партида
2
Идентифициране и оценка на развитието за секторните професии съгласно Директива 2005/36/ЕО — Обособена позиция 2: Професия фармацевт
Проучването трябва да предостави необходимата основна информация и оценка за подпомагане на Комисията при вземането на информирано решение относно това дали измененията по Директива 2005/36/ЕО, изменена по отношение на минималните изисквания за обучение на фармацевти, биха били подходящи, и ако да, до каква степен.
Най-добро съотношение качество/цена
BE