Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Сметки за околната среда
Възлагащ орган:
European Commission, DG EUROSTAT
Дата на публикация в TED:
02/08/2019
Краен срок за получаване на оферти:
27/09/2019
Статус:
Затворена
Информация за партида
1
Подкрепа за валидиране и разработване на парични сметки за околната среда
Целта на настоящата покана за участие в търг за обособена позиция 1 е:— да се подкрепи Евростат в процеса на събиране на данни, валидиране, запълване на пропуски и оценка за статистическата област на паричните сметки за околната среда;— да се подкрепи анализът на данните, оценката на качеството, както и разпространението им в областта на статистиката на паричните сметки за околната среда;— да се поддържат, подобрят и управляват съществуващите ИТ инструменти и да се разработят и приложат нови и по-ефективни, всеобхватни и съгласувани ИТ инструменти, които ще бъдат съвместими с ИТ средата на Евростат, с оглед на попълването на въпросниците по държави, проверката на данните по държави, както и валидирането, анализа и разпространението на данни на Евростат;— да се подкрепи методологическото разработване на паричните сметки за околната среда и разработването на нови набори от данни в областта на екологично-икономическите сметки от страна на Евростат.
Най-добро съотношение качество/цена
LU