Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Сметки за околната среда
Възлагащ орган:
European Commission, DG EUROSTAT
Дата на публикация в TED:
02/08/2019
Краен срок за получаване на оферти:
27/09/2019
Статус:
Затворена
Информация за партида
5
Отчитане на вторични суровини и отпадъци
Целта на настоящата покана за участие в търг за обособена позиция 5 е да се изготвят общоевропейски интегрирани сметки за материалните потоци и сметки за отпадъците, включително потоци на вторични суровини, както и сметки за физически материални активи. Те ще бъдат еднократни оценки като проучване за осъществимост, преди да се разгледа редовното производство (което няма да бъде част от настоящата поръчка).
Най-добро съотношение качество/цена
LU