Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Сметки за околната среда
Възлагащ орган:
European Commission, DG EUROSTAT
Дата на публикация в TED:
02/08/2019
Краен срок за получаване на оферти:
27/09/2019
Статус:
Затворена
Информация за партида
6
Икономически аспекти на кръговата икономика
Целта на настоящата покана за участие в търг за обособена позиция 6 е да се разработят рамки за събиране на икономически данни за кръговата икономика и биоикономика, да се съберат данни и да се опише общ концептуален метод, както и да се определи процесът на разграничаване.
Най-добро съотношение качество/цена
LU