Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на уеб услуги
Възлагащ орган:
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Дата на публикация в TED:
31/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
03/10/2019
Статус:
Затворена
Информация за партида
2
Предоставяне на интернет услуги
Услугите, които ще се предоставят по тази обособена позиция, включват разработването и поддръжката на софтуер за приложения за интернет, като уебсайта на възлагащия орган и други уеб приложения, достъпни за обществото/заинтересованите страни.
Най-добро съотношение качество/цена
AT130