Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка на офис столове, улесняващи движенията за Съда на Европейския съюз
Възлагащ орган:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Дата на публикация в TED:
31/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
26/09/2019
Статус:
Затворена
Информация за партида
2
Офис табуретки за седнало-изправено положение
Доставка на офис табуретки за седнало-изправено положение.
Най-ниска цена
LU