Данни на покана за участие в търг

Nouvelle version de l'annexe I.D. (Cahier des clauses administratives)publiée: le point 5.2. a été retiré car non-applicable.
Заглавие:
Теоретично и практическо обучение в областите на предотвратяване на риска от пож...
Възлагащ орган:
European Commission, Office for Infrastructure and LogisticsinLuxembourg (OIL)
Дата на публикация в TED:
16/08/2019
Краен срок за получаване на оферти:
24/09/2019
Статус:
Затворена
Информация за партида
2
Обучение по първа помощ на работното място – Брюксел
Обучения и опреснителни курсове, които са предназначени за членовете на персонала на институциите/органи, разположени в Брюксел, които искат да получат сертификат или преквалификация в областта на оказване на първа помощ на работното място.
Най-ниска цена
BE10