Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
„Доставка на обзавеждане“.
Възлагащ орган:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Дата на публикация в TED:
15/11/2014
Краен срок за получаване на оферти:
02/03/2015
Статус:
Затворена
Информация за партида
2
Доставка на устойчиво произведено офис обзавеждане за старши управленски персонал
Целта е да се подпишат 2 рамкови договора за:— предимно, доставката на офис обзавеждане за старши управленски персонал, включително свързани услуги,— допълнително, доставка на резервни части.
N/A