Данни на покана за участие в търг

Please see updated versions of the Instructions to the tenderers and Tender Submission Form.
Заглавие:
Консултантска подкрепа за звеното на ЕЦБ за консултантска подкрепа за проекти пр...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
27/12/2019
Краен срок за получаване на оферти:
10/02/2020
Статус:
Затворена
Информация за партида
5
Подкрепа при създаването на централизирани органи по обществените поръчки (CPB)
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Най-добро съотношение качество/цена
RO